Bendrosios sutarties sąlygos ir naudojimosi taisyklės

Šios bendrosios naudojimosi taisyklės ir teisinė informacija (toliau - Bendrosios sąlygos) reglamentuoja naudojimąsi ir prieigą prie svetainės https://ziticity.com bei atitinkamos mobiliosios programėlės (toliau - Platformos), kurios abi yra UAB „Miesto Logistika“ (toliau - ZITICITY) nuosavybė ir, kurios yra viešai prieinamos svetainės ir programėlės vartotojams (toliau - Vartotojas ar Vartotojai).

UAB „Miesto Logistika“ rekvizitai

 • Įsteigimo data: 2017-08-14
 • Įmonės kodas: 304606991
 • Buveinė: S. Stanevičiaus g. 96A-46, LT-07103, Vilnius, Lietuva
 • El. paštas: hello@ziticity.com

1. Tikslas

ZITICITY Platforma apima komercines įmones, su kuriomis ZITICITY gali turėti susitarimų dėl tarpininkavimo siūlant įsigyti prekių ar paslaugų. Kadangi Klientas gali įsigyti prekių ar paslaugų tiesiogiai iš šių įstaigų Platformai veikiant kaip tarpininkui, ZITICITY negali ir neprisiima jokios atsakomybės už parduodamų prekių kokybę ar tinkamą paslaugų, kurias tiesiogiai siūlo atitinkamos parduotuvės, suteikimą.

"ZITICITY" yra greitojo apsipirkimo (“on-demand”) platforma. Jos siekis yra sujungti asmenis, norinčius greitai įsigyti prekių (toliau - Klientai) iš Platformoje esančių komercinių įstaigų, su asmenimis pasirengusiais įvykdyti prekių įsigijimo ir pristatymo užsakymą (toliau - “Ziteriai”).

"Ziteriai" - tai nepriklausomi subrangovai teikiantys pasiuntinio/kurjerio paslaugas ZITICITY Platformos dalyviams.

Šiose bendrosiose naudojimosi taisyklėse tiek Klientai, tiek “Ziteriai” toliau vadinami Vartotojais.

2. Naudojimosi sąlygos

Naudojimasis platforma suponuoja, kad Vartotojas yra susipažinęs ir sutikęs su šiomis Bendrosiomis naudojimosi taisyklėmis.

3. Kliento prieiga ir registracija

Tam kad naudoti Platorma, kientas turi įvydyti šias sąlygas:

Vartotojas garantuoja, kad visa informacija, susijusi su jo tapatybe ir teisėtumu, pateikta ZITICITY jo registracijos formose ir platformoje, yra teisinga, tiksli ir išsami. Vartotojas taip pat sutinka visą tokią informaciją laiku atnaujinti.

Jei Vartotojas pateikia melagingą, netikslią ar neišsamią informaciją arba, jei ZITICITY mano, kad yra pakankamai pagrindo abejoti jos teisingumu, tikslumu ar išsamumu, ZITICITY gali blokuoti galimybę naudotis Platforma, jos turiniu ir (arba) paslaugomis dabar bei ateityje.

Registruodamasis Platformoje, Vartotojas turi pasirinkti vartotojo vardą ir slaptažodį. Tiek vartotojo vardas, tiek slaptažodis yra griežtai konfidencialūs, asmeniniai ir neperleidžiami.

Vartotojas sutinka neatskleisti informacijos, susijusios su jų paskyra, arba padaryti ją prieinamą trečiosioms šalims. Vartotojas yra vienintelis atsakingas asmuo, jei minėti duomenys patenka trečiosioms šalims, įskaitant bet kokius Platformoje atliktus veiksmus, kurie įvykdyti pasinaudojus vartotojo vardu ir (arba) slaptažodžiu.

ZITICITY negali garantuoti registruotų vartotojų tapatybės, todėl negali būti laikoma atsakinga už bet kokį neregistruotą trečiosios šalies Vartotojo tapatybės naudojimą. Vartotojai privalo nedelsdami pranešti ZITICITY apie slaptažodžio ar vartotojo vardo praradimą, pašalinimą ir (arba) atskleidimą el. paštu hello@ziticity.com.

3.1 Paskyra

Norėdamas užbaigti registraciją Platformoje, Vartotojas turi pateikti asmeninę informaciją, įskaitant vartotojo vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, mokėjimo kortelės informaciją ir t. t. Visiškai užbaigęs registracija, Vartotojas gali prisijungti prie savo profilio, jį pildyti ir / arba pataisyti savo nuožiūra.

4. Pirkimo vykdymas ir pristatymo paslaugos suteikimas

Registruotas Klientas norintis apsipirkti per Platformą turi apsilankyti svetainėje (https://ziticity.com) arba ZITICITY programėlėje, pasirinkti norimas prekes ir užsisakyti jų pristatymo paslaugą. Pagrindinė paslauga - tai Kliento pasirinktų prekių paėmimas iš komercinės įmonės ir pristatymas Klientui jo pateiktu adresu su sąlyga, kad adresas patenka į ZITICITY veikimo teritoriją.

Klientas turėtų kuo išsamiau pateikti visą reikalaujamą informaciją apie norimą produktą ar paslaugą. Jis taip pat turėtų pridėti pastabas, kurios, jo nuomone, yra naudingos, skiltyje "Komentaras". Vartotojas taip pat gali pateikti “Ziteriui” nuotrauką, kuri palengvintų reikiamos prekės suradimą.

Jei platforma nerodo prekės kainos, Klientas gali nustatyti apytikslę prašomos prekės kainą. Tokiu atveju "Ziteris" vadovaujasi Kliento pateiktu kainos įvertinimu, tačiau vykdydamas užsakymą negali viršyti kliento kainos įvertinimo daugiau nei 30%. Jei prekė kainuoja brangiau daugiau nei 30%, “Ziteris” susisiekia su klientu, praneša apie situaciją ir laukia jo sprendimo.

Jei užsakytos prekės ir (arba) paslaugos nėra, “Ziteris" turi paskambinti Klientui ir paaiškinti apie alternatyvias galimybes. Jei Klientui netinka Ziterio pateikti alternatyvūs variantai situacija toliau sprendžiama remiantis Atšaukimo politika (Bendrųjų sąlygų 8 skirsnis). Jei su Klientu nepavyksta susisiekti, Ziteris turi 10 minučių palaukti prieš išvykdamas iš prekybos vietos.

Pabaigęs pirkimą, Ziteris pristato prekę ir (arba) paslaugą Klientui į jo nurodytą vietą ir jo nurodytu laiku.

Tais atvejais, kai Kliento negalima rasti sutartoje nurodytojo pristatymo vietoje, Ziteris saugo užsakytas prekes 24 valandas arba 10 minučių, jei tai yra greitai gendančios prekės. Klientas dengia 100 proc. prekių kainos ir visus susijusius mokesčius, jei Ziteris jau buvo nupirkęs prekę ir atvyko į sutartą vietą. Klientas neatsiėmęs užsakymo sutartu laiku, sutartoje vietoje, tačiau norintis savo užsakymą gauti Ziteriui išvažiavus, turi dar kartą sumokėti pristatymo mokestį. Ziteris neprisiima jokios atsakomybės jei greitai gendančių prekių kokybė nukentėjo dėl to, kad Klientas jų neatsiėmė laiku.

5. Prekių grąžinimas ir ginčų sprendimas

ZITICITY neprisiima jokios atsakomybės už parduodamų prekių kokybę ar atitinkamų paslaugų, kurias tiesiogiai siūlo atitinkamos parduotuvės, suteikimą. Visos pretenzijos dėl ZITICITY prekių kokybės turi būti teikiamos komercinei įmonei, iš kurios buvo atliktas pirkimas, išskyrus atvejus, kai:

 • užsakytos prekės yra apgadintos dėl ZITICITY kaltės;
 • užsakytų prekių trūksta dėl ZITICITY kaltės;
 • užsakymas įvykdytas neteisingai dėl ZITICITY kaltės.

Aukščiau minėtais atvejais, kai dėl ZITICITY kaltės nebuvo tinkamai įvykdytas Kliento užsakymas, ZITICITY pasiūlys visišką pinigų sugrąžinimą už šias prekes ir visus susijusius mokesčius. Norint pasinaudoti šia teise, Klientas turėtų susisiekti su ZITICITY el. p. hello@ziticity.com ir trumpai aprašyti situaciją. Prašymai grąžinti pinigus turi būti pateikti per keturiasdešimt aštuonias (48) valandas po to, kai buvo atliktas pristatymas, už kurį buvo pateiktas prašymas grąžinti lėšas.

Visais kitais atvejais ZITICITY neatsako už Kliento užsakytas ir gautas prekes, tačiau ZITICITY dės pastangas, kad Kliento interesai būtų užtikrinti. Dėl to, ZITICITY rekomenduoja išsaugoti komercinės įmonės suteiktą prekės įsigijimo kvitą, kurį Klientui suteikė Ziteris užsakymo pristatymo metu.

Prekių grąžinimo išlaidas, kuomet naudojamasi grąžinimo garantija, apmoka Klientas.

Kilus ginčui tarp Kliento ir komercinės įmonės, Klientas gali susisiekti su ZITCITY el. p.  hello@ziticity.com ir pranešti apie problemą. ZITICITY stengsis padėti Klientui, kol bus pasiektas Klientui priimtinas sprendimas.

6. Paslaugų mokesčiai ir sąskaitos

Registracija platformoje yra nemokama. Klientas moka tik už kiekvieną per Platformą įvykdytą jo užsakymą. Registruodamasis Platformoje ir pateikdamas reikiamą banko informaciją, Vartotojas aiškiai įgalioja ZITICITY pateikti sąskaitas apmokėjimui už suteiktas paslaugas.

ZITICITY paslaugų kainą gali lemti įvairūs veiksniai, tokie kaip užsakomų prekių bendra vertė, pristatymo atstumas, komerciniai susitarimai su prekybos įstaigomis,  paros laikas ir kt. ZITICITY pasilieka teisę keisti savo kainas priklausomai nuo dienos laiko ir (arba) atstumo, kuriuo teikiama paslauga. Vadovaujantis šiomis Bendrosiomis sąlygomis, Klientas turi teisę susipažinti su aptarnavimo ir pristatymo mokesčiais prieš patvirtindamas užsakymą.

ZITICITY pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo kainas. Kainų pokyčiai įsigalioja nedelsiant po jų paskelbimo. Vartotojas aiškiai įgalioja ZITICITY išsiųsti jo pateiktu adresu visas sąskaitas už suteiktas paslaugas.

7. Kainos ir pasiūlymų galiojimas

Visos Platformoje nurodytos kainos yra su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) ir kitais valstybės taikomais mokesčiais ir visais atvejais išreiškiamos eurais (€).

Kiekvienai paslaugai taikytinos kainos skelbiamos Platformoje ir jos automatiškai pritaikomos prieš užbaigiant užsakymą. Vartotojas turi pripažinti, kad esant tam tikroms aplinkybėms produktų ir paslaugų ekonominė vertė realiuoju laiku gali skirtis. Vartotojui apie tai visuomet turi būti pranešta. Jei reikalinga sąskaita faktūra, Vartotojas turėtų pridėti visą reikalingą informaciją į Platformą prieš atlikdamas užsakymą.

Dėl bet kokios informacijos apie užsakymą, Vartotojas gali susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba el. paštu hello@ziticity.com, nurodydamas ZITICITY Platformos priskirtą užsakymo numerį temos lauke.

8. Užsakymų atšaukimas

Vartotojas gali atšaukti užsakymą be papildomų išlaidų, kol nė vienas “Ziteris” nėra priėmęs jo užsakymo.

Vadovaujantis ZITICITY siūlomos paslaugos pobūdžiu, Vartotojas žino, kad “Ziteriui” priėmus jo užsakymą vykdymui, laikoma, kad paslaugos teikimas yra pradėtas, todėl Vartotojas neturi teisės atšaukti savo užsakymą be papildomo mokesčio.

Todėl, jei Vartotojas atšaukia užsakymą, kuris jau buvo priskirtas “Ziteriui”, Platforma pritaikys mokestį lygų 100% pagrindinės paslaugos kainai (pristatymo mokesčiui), kad padengti “Ziterio” sąnaudas. Jei “Ziteris” taip pat jau nupirko prekes prieš tai, kaip Vartotojas atšaukė užsakymą, “Ziteris” bando susigrąžinti už prekę ar paslaugą sumokėtą sumą iš prekybos įstaigos. Jei tai nepavyksta, Vartotojas atsako už šios sumos padengimą nepriklausomai nuo to, ar “Ziteris”, pristatė šią prekę ar paslaugą Klientui.

9. Specialiosios pirkimo sąlygos bei aplinkybės galiojančios ZITICITY Platformai

Platformoje Klientas gali įsigyti prekių ar paslaugų, kurias siūlo prekybos įstaigos (toliau - Parduotuvė arba Parduotuvės), turinčios arba neturinčios komercinį susitarimą su ZITICITY. Klientas gali rinktis prekes iš išskleidžiamojo meniu, kuriame nurodomos prekių charakteristikos ir kaina, taip pat, kai kuriais atvejais, atitinkamos prekės ar paslaugos nuotrauka.

Vartotojas taip pat gali laisvos formo tekstu išreikšti savo norą nusipirkti tam tikrų prekių, todėl “Ziteris” tampa paprastu atstovu, veikiančiu Vartotojo vardu. Dėl pirmiau minėtų priežasčių Vartotojas būtų vienintelis, kuris būtų atsakingas ir kuris reikiamu atveju prisiimtų bet kokias pasekmes kylančias dėl užsakytų prekių panaudojimo (t. y. Civilinės atsakomybės, sankcijų, baudų...).

Klientas pasirinkęs prekę(es), gali papildyti užsakymą laisvos formos tekstu norėdamas pridėti išsamesnės informacijos ar instrukcijų “Ziteriui”, kaip atlikti užsakymą.

Klientas žino ir sutinka, kad Platformoje siūlomų produktų ir (arba) paslaugų aprašymai ir, jei yra, nuotraukos yra pateikiamos remiantis viešai prieinama Parduotuvių pateikiama informacija. Todėl ZITICITY negali prisiimti jokios atsakomybės dėl galimų netikslumų šiuose aprašymuose ir (arba) nuotraukose.

Klientas taip pat sutinka, kad visų ZITICITY Platformoje siūlomų prekių prieinamumas priklauso nuo Parduotuvių, todėl gali būti, kad užsakymo realizavimo metu prekės ir (arba) paslaugos parduotuvėje gali nebūti. Be to, prekių kaina gali skirtis dėl Parduotuvių vykdomų kainų pakeitimų pardavimo vietoje. ZITICITY pasilieka teisę tęsti užsakytų prekių pirkimą, kai kainų svyravimai siekia iki 30%. Jei viršijama 30%, “Ziteris” susisiekia su Klientu, kad informuotų apie situaciją ir toliau veikia pagal Kliento sprendimą.

“Ziteriui” nupirkus prekę ir (arba) paslaugą iš Parduotuvės, minėtai prekei ir (arba) paslaugai skirtas kvitas turi būti pristatytas Klientui. Jei užsakymas yra su prekių pristatymu, “Ziteris” perduoda kvitą Klientui kartu su prekėmis. Jei Kliento nepavyksta rasti sutartoje nurodytoje pristatymo vietoje, “Ziteris” saugo prekę 24 valandas arba 10 minučių, jei tai yra greitai gendančios prekės. "Ziteris" neatsako už tai, kad įsigytos greitai gendančios prekės savybės pablogėjo.

ZITICITY pasilieka teisę pašalinti bet kokias prekes iš savo Platformos ir bet kuriuo metu keisti jos turinį be jokios atsakomybės.

9.1 Pristatymas tą pačią dieną

ZITICITY teikia Klientams pristatymo paslaugą per Platformą užsakytoms prekėms. Pristatymo paslauga gali būti suteikta apmokėjus už prekes ir laikantis šių sąlygų:

 • Kliento pasirinktas paros laikas atitinka ZITICITY ir Parduotuvės darbo laiką.
 • Užsakomos prekės yra prieinamos Parduotuvėje.
 • Pristatymo adresas yra ZITICITY veikimo teritorijoje
 • Užsakymo svoris neviršija 25 kg.

9.2 Kainos ir mokėjimo būdai

Platformoje esančios prekių ir paslaugų kainos yra pateikiamos remiantis viešai prieinama informacija, kurią skelbia Parduotuvės. Tačiau Klientui yra suprantama, kad Parduotuvės kainas gali nuolat keisti priklausomai nuo įvairių aplinkybių, kurių Platforma neįtakoja.

Todėl apmokėjimo metu Klientas bus informuotas apie preliminarią, bet negalutinę užsakymo kainą remiantis ZITICITY paslaugos sąlygomis aprašytomis aukščiau.

Klientas atlieka mokėjimą naudodamas mokėjimo kortelę, kurią ZITICITY įrašo kaip mokėjimo būdą, susijusį su Kliento paskyra. Mokėjimas kredito kortele Klientui nėra papildomai apmokestinamas.

10. Alkoholinių gėrimų įsigijimas

Vartotojai, perkantys alkoholinius gėrimus per Platformą, turi būti ne jaunesni nei 20 metų. Pateikęs užsakymą, į kurį įeina alkoholiniai gėrimai, Vartotojas patvirtina, kad yra sulaukęs mažiausiai 20 metų. ZITICITY pasilieka teisę atsisakyti pristatyti alkoholį visiems asmenims, kurie negali įrodyti, kad jiems yra 20 metų.

ZITICITY taisyklės dėl riboto prieinamumo prekių ir medžiagų

Žemiau yra pateikiamas nebaigtinis riboto prieinamumo prekių ir medžiagų, kurioms taikomi įvairūs apribojimai, sąrašas:

KategorijaAprašymas
Alkoholis ir tabakasKai kuriose prekyvietėse alkoholio ir tabako pristatymai gali būti ribojami arba jiems gali būti taikomi apribojimai.
Gyvūnai ir kontroliuojamos rūšysGyvūnų dalys ir skysčiai, draudžiamos sėklos, nuodingų ar nemalonių augalų, kitų kontroliuojamų augalų ir organizmų, kuriems gresia išnykimas arba kurių prekybą taip pat kontroliuoja įstatymai, įskaitant jų išvestinius produktus.
Vaikų pornografijaPornografinė medžiaga, susijusi su nepilnamečiais arba kuri gali būti suvokiama kaip erotinė pedofilija.
Autorių teisių saugoma programinė įranga ir turinio produktai Neleistinos knygų, muzikos, filmų ir kitų saugomų arba licencijuotų medžiagų kopijos, įskaitant kopijas, kurioms netaikomas tinkamas priskyrimas. Neleistinos programinės įrangos, vaizdo žaidimų ir kitų saugomų ar licencijuotų medžiagų kopijos, įskaitant OEM ir kitus produktus, kurie įjungia nepageidaujamus pranešimus.
Padirbti ir neleistini gaminiaiDizainerių produktų reprodukcijos ir imitacijos. Kitos prekės, įžymūs objektai, kurie paprastai reikalauja autentiškumo, padirbti autografai, suklastota valiuta, antspaudai, bilietai ir kitos tokios neteisėtos prekės.
Įtaisai, naudojami saugumo priemonėms apeiti.Modemai, lustai ir kiti įtaisai, naudojami apsauginėms priemonėms, pvz., Įtaisytiems skaitmeniniuose įrenginiuose, įskaitant tuos, kurie naudojami "iPhone" atrakinimui, išjungti.
Narkotinės medžiagosKontroliuojamos medžiagos, narkotikai, nelegalūs narkotikai ir narkotikų priedai, įskaitant psichoaktyvias medžiagas ir augalinius vaistus, tokius kaip haliucinogeniniai grybai, taip pat bet kokią medžiagą, kuri skatina jų vartojimą. Teisėtos medžiagos, tokios kaip augalai ir prieskoninės žolės, bet kokia forma, kuri rodo jų nurijimą, įkvėpimą, ekstrahavimą ar bet kokį kitą naudojimą, dėl kurio gali būti naudojamas kaip neteisėtos narkotinės medžiagos ar komponentai, arba kurie gali turėti nepatvirtintą poveikį sveikatai.
LošimaiLoterijų bilietai, statymai, narystės internetinėse lošimų ar lažybų svetainėse ir susijęs turinys.
Programinio įsilaužimo  medžiagaInstrukcijos, informacinė medžiaga ir įranga, kuri gali būti panaudota neteisėtai įsilaužiant į apsaugotą programinę įrangą, serverius, svetaines, įrenginus ir kitą nuosavybę.
Žmogaus kūno dalysKūno dalys, organai, kūno skysčiai, kamieninės ląstelės, embrionai.
Vogtos ir neteisėtos prekėsMedžiagos, produktai ar informacija, reklamuojanti neteisėtas prekes arba palengvinanti neteisėtus veiksmus. Prekės, kurias pardavėjas turi arba kurioms jis neturi pardavimo teisės. Prekės, pagamintos pažeidžiant trečiųjų šalių teises. Prekės, kurios pažeidžia importo, eksporto ar ženklinimo apribojimus. Motorinės transporto priemonės, kurioms taikomi perkėlimo apribojimai.
Neteisėta telekomunikacijų įrangaĮrenginiai, kuriais siekiama gauti nemokamą palydovinį signalą, neteisėti produktai, naudojami mobiliesiems telefonams ir kitai įrangai keisti.
Įžeidžiančios prekėsLiteratūra ir kita medžiaga ir produktai, kurie:
 • Įžeidžia asmenį ar žmonių grupę dėl jų rasės, etninės kilmės, kilmės šalies, religijos, lyties ar kitokio veiksnio.
 • Šmeižia asmenį ar žmonių grupę, kuri pagal įstatymą saugoma šmeižto atvejais (pvz., Karališkoji šeima tam tikrose šalyse).
 • Aukština smurtą ar skatina kitus padaryti smurtinius veiksmus.
 • Skatina neapykantą ar netoleranciją.
 • Skatina ar remia teroristų grupių ir kitų neteisėtų organizacijų veiksmus ir narystę.
 • Prieštarauja viešai moralei.
Įžeidžiančios prekės, nusikaltimaiNuotraukos ar objektai iš nusikaltimo vietų, pvz., Asmeniniai daiktai, ar objektai, susiję su nusikaltėliais ar nusikalstama veikla.
Taurieji metalai ir brangakmeniaiBrangakmenių arba kitų vertingų retų medžiagų pardavimas.
Kultūriniu požiūriu saugomi daiktai ir artefaktaiObjektai, kuriems taikoma 1970 m. UNESCO konvencija dėl neteisėto kultūros vertybių importo, eksporto ir perdavimo bei kitų prekių, kurių pardavimas, eksportas ar perdavimas yra saugomas įstatymais, uždraudimo ir sustabdymo priemonių. Artefaktai. Urvų dariniai (stalaktitai ir stalagmitai).
PirotechnikaPirotechnikos gaminiai ir su jais susiję gaminiai tose rinkose, kuriose jų tiekimas yra reguliuojamas, taip pat medžiagos, tokios kaip benzinas ir propanas.
Eismo prietaisaiRadarų slopintuvai, automobilių numerius dengiančios priemonės, kiti neleistini eismo prietaisai ir susiję produktai.
GinklaiŠaunamieji ginklai, amunicija ir kiti objektai, įskaitant, bet neapsiribojant, ginklus, kamufliažas ir neaptinkamus peilius, kovos menų ginklus, duslintuvus, amunicijos ir ginklų apkabas.
ValiutaUžsienio valiuta ar pinigai, apsaugoti tauriaisiais metalais.
Pradinės ir vidurinės mokyklos, nepilnamečiaiZITICITY pasilieka teisę nepriimti užsakymų iš nepilnamečių asmenų. Taip pat pasilieka teisę nepriimti užsakymų iš vietų esančių arti pradinių ir vidurinių mokyklų.
Netinkamas Platformos naudojimas ir piktnaudžiavimasZITICITY netoleruoja įžeidžiančios kalbos naudojimą ar priešišką elgesį nukreiptą į įmonė, jos darbuotojus, klientus ir nepriklausomus subrangovus.

11. Vietos nustatymas

ZITICITY gali rinkti ir naudoti duomenis apie vietą, įskaitant realaus laiko geografinę vietą, iš Vartotojo kompiuterio ar mobiliojo prietaiso tik tuo atveju, jei Vartotojas yra pateikęs sutikimą. Šiuos vietos duomenis ZITICITY gali rinkti ir pasitelkti, siekiant parodyti užsakymo kilmės vietą ir (arba) paskirties vietą. Todėl Vartotojai aiškiai sutinka, kad jų geografinės padėties duomenys gali būti bendrai prieinami kitiems Vartotojams ir tiekėjams, kad bet kuriuo metu būtų galima užtikrinti sėkmingą užsakymo įvykdymą. Vartotojai gali pasirinkti išjungti savo geografinės vietos nustatymo funkciją savo įrenginiuose pagal tai, kaip tai nurodyta Privatumo politikoje.

12. Vartotojo prievolės

Vartotojai yra visiškai atsakingi už prieigą ir teisingą savo profilio bei kito Platformos turinio naudojimą, atsižvelgiant į galiojančius tarptautinius teisės aktus, taip pat į sąžiningumo, etikos, papročių ir viešosios tvarkos principus. Konkrečiai vartotojas sutinka laikytis šių Bendrųjų naudojimosi sąlygų.

Vartotojai savo profilio ir kito Platformos turinio nenaudoti neteisėtais tikslais arba siekdami pažeisti trečiųjų šalių teises ar interesus arba siekti pakenkti Platformai ją išjungiant, sugadinant ar kitaip pakenkiant Platformai, jos turiniui, paslaugoms. Draudžiama taip pat užkirsti kelią kitiems Vartotojams įprastai naudotis Platforma.

ZITICITY neprisiima redakcinės atsakomybės ir aiškiai pareiškia, kad ji nesitapatina su jokia nuomone, kurią Vartotojai gali paskelbti Platformoje. Atsakomybės už visas pasekmes tenka Vartotojui paskelbusiam pranešimą.

Vartotojai, kurie nesilaiko šių įsipareigojimų, atsako už bet kokį gautą reikalavimą atlyginti žalą. ZITICITY neatsako už jokias pasekmes ar žalą, atsiradusią dėl neteisėtos prieigos ar naudojimosi trečiosiomis šalimis.

Apskritai ir įskaitant, bet neapsiribojant toliau nurodytais aspektais, Vartotojai sutinka:

 • Visiškai ar iš dalies nekeisti ir nemodifikuoti Platformos, apeinant, deaktyvuojant ar valdant bet kurią funkciją ar paslaugą.
 • Nepažeiskite jokių pramoninių ir intelektinės nuosavybės teisių ar asmens duomenų apsaugos taisyklių.
 • Nenaudoti Platformos siekiant šmeižti, apgauti, įbauginti, priekabiauti ar kitaip kenkti kitiems Vartotojams. Nesiekti pasinaudoti kitų Vartotojų el. pašto paskyromis.
 • Nesiųsti ir neįkelti kompiuterinių virusų, sugadintų failų ar bet kurios kitos programos, kuri gali pakenkti ZITICITY ar trečiosios šalies turiniui ir sistemoms.
 • Nesiųsti masinių laiškų didelėms žmonių grupėms, neperduoti el. pašto adresų trečiosioms šalims be leidimo.
 • Nereklamuoti prekių ar paslaugų negavus ZITICITY leidimo.

Vartotojas gali pranešti apie kito Vartotojo veiksmus, jei mano, kad pažeidžiamos Bendrosios naudojimosi sąlygos. Visi Vartotojai taip pat gali pranešti ZITICITY apie bet kokį piktnaudžiavimą ar šių sąlygų pažeidimą el. paštu hello@ziticity.com. ZITICITY išnagrinės tokius pranešimus kuo greičiau ir imsis priemonių, kurias laikys esant tinkamomis, pasiliekant teisę atšaukti ir (arba) blokuoti bet kurį Platformos Vartotoją už šių Bendrųjų naudojimosi sąlygų pažeidimą. ZITICITY taip pat pasilieka teisę pašalinti ir / arba sustabdyti bet kokį pranešimą su neteisėtu ar įžeidžiančiu turiniu, be išankstinio įspėjimo ar vėlesnio pranešimo.

13. Vartotojo registracijos atšaukimas

Vartotojas gali atšaukti registraciją, išsiųsdamas  el. laišką hello@ziticity.com.

14. ZITICITY atsakomybės

Vartotojas atsako už naudojimąsi paslaugomis ir įranga, kad galėtų naudotis internetu ir Platforma. Kilus bet kokiam incidentui ar sunkumui naudojantis Platforma, Vartotojas turėtų pranešti ZITICITY el. paštu hello@ziticity.com. ZITICITY savo ruožtu išnagrinės situaciją ir patars Vartotojui, kaip kuo greičiau išspręsti problemą.

ZITICITY neatsako už turinį, kurį Vartotojai paskelbia Platformoje. Vartotojai atsako už savo skelbiamo turinio teisėtumą.

ZITICITY neatsako už bet kokį paslaugų teikimo nutraukimą sutrikus interneto ryšiui, esant prisijungimo klaidoms, neveikiant ryšio paslaugoms susijusioms su interneto prieiga, taip pat dėl bet kokių interneto tinklo sutrikimų ar dėl kitų priežasčių, nepriklausančių nuo ZITICITY.

ZITICITY neatsako už galimas saugumo klaidas, taip pat už bet kokią žalą Vartotojo kompiuterinei sistemai (įrenginiams ar programinei įrangai) ar joje saugomiems failams ir dokumentams tais atvejais, kai:

 • Vartotojas prie Platformos jungiasi naudodamasis įrenginiais, kuriuose yra kompiuterinai virusai ar kitos kenkėjiškos programos.
 • Esant interneto naršyklės gedimams
 • Naudojantis netinkamai atnaujinta Platformos versija

15. Atsakomybė už turinį

ZITICITY nėra įpareigota kontroliuoti ar nekontroliuoti Platformos Vartotojų naudojimosi ja.  Tagi ZITICITY negali garantuoti, kad Vartotojai naudojasi Platforma pagal šias Bendrąsias naudojimosi sąlygas, nei, kad minėtas naudojimasis yra etiškas ir atsakingas. Taip pat, ZITICITY nėra įpareigota patikrinti ar netikrinti Vartotojo tapatybės, nei jų pateiktos informacijos teisingumo, tinkamumo, visapusiškumo ir (arba) autentiškumo.

ZITICITY neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą, susijusią su neteisėtu Vartotojo naudojimusi Platforma arba dėl bet kokių pasekmių, kurios gali kilti dėl Vartotojų pateiktos netinkamos, neišsamios, melagingos informacijos apie save. ZITICITY neprisiima atsakomybės už žalą, kuri gali kilti Platformos Vartotojams sukčiaujant ar apsimetant trečiuoju asmeniu.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, ZITICITY pasilieka teisę visiškai arba iš dalies apriboti prieigą prie Platformos tam tikriems Vartotojams, taip pat tam tikrą turinį panaikinti, laikinai sustabdyti, blokuoti ar pašalinti, pasitelkiant tam skirtas technologines priemones, jei žinoma kad Vartotojo veiksmai ar skelbiama informacija yra neteisėta arba pažeidžia trečiųjų šalių teises. Tuo tikslu ZITICITY gali įdiegti filtrus, reikalingus užkirsti kelią neteisėtam arba žalingam turinio perkėlimui į tinklą. Vartotojų turinio įkėlimas į Platformą perleidžia ZITICITY visas teises, susijusias su minėto turinio sklaida Platformoje.

16. Platformos atnaujinimas ir keitimas

ZITICITY pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti šias Bendrąsias naudojimosi sąlygas, privatumo politiką ir slapukų politiką. Prieš pradėdami naudotis Platforma, Vartotojai turėtų atidžiai perskaityti šias Bendrąsias naudojimosi sąlygas. Visais atvejais susipažinimas su Bendrosiomis sąlygomis ir jų patvirtinimas yra esminis pirmasis žingsnis prieš gaunant prieigą prie ZITICITY Platformoje esančių paslaugų ir turinio.

ZITICITY taip pat pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo atnaujinti, keisti ar ištrinti Platformoje esančią informaciją Platformą konfigūruojant, keičiant informacijos pateikimo ir atvaizdavimo būdą. ZITICITY negarantuoja, kad prieigoje prie Platformos ir jos turinio nebus sutrikimų ar klaidų, taip pat, kad nebus atnaujinimų. Nepaisant to, ZITICITY deda visas pastangas, kad pašalintų klaidas, atkurtų ryšį ir atnaujintų turinį su sąlyga kuo greičiau, išskyrus atvejus, kai yra priežastys, dėl kurių to neįmanoma arba sunku įvykdyti nedelsiant po pranešimo apie sutrikimus ar klaidas gavimo.

17. Intelektinė nuosavybė

ZITICITY yra savininkė arba licenzijos turėtoja visų intelektinių ir pramonių teisių reikalingų Platformai vystyti ir palaikyti. ZITICITY priklauso platformos intelektinės nuosavybės teisės, taip pat visi tekstai, vaizdai, grafinis dizainas, naršyklės struktūra, informacija ir turinys. ZITICITY turi išimtinę teisę bet kokiu būdu naudotis šiomis teisėmis, ypač reprodukcijos, platinimo, viešos komunikacijos ir transformavimo tikslais pagal Lietuvos intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisę.

Vartotojui suteiktas leidimas naudotis Platforma nereiškia, kad ZITICITY visiškai arba iš dalies atsisako, perduoda, perleidžia, licencijuoja arba perleidžia intelektinės ir pramoninės nuosavybės teises. ZITICITY Platformos turinys negali būti ištrintas, apeinamas ar manipuliuojamas bet kokia forma. Taip pat draudžiama modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai naudoti, išnaudoti, atkurti, viešai skelbti, skelbti antrus ir vėlesnius leidinius, įkelti failus, siųsti el. laiškus, perduoti, naudoti, tvarkyti ar bet kokiu būdu platinti visą ar dalį ZITICITY Platformoje pateikiamo turinio viešais ar komerciniais tikslais be ZITICITY sutikimo.

Vartotojas, kuris skleidžia bet kokio tipo turinį per Platformą, pareiškia, kad turi reikiamas teises tai padaryti, o ZITICITY neprisiima atsakomybės dėl siūlomos informacijos turinio ar teisėtumo. Vartotojų turinio pateikimas per Platformą reiškia, kad teisė naudotis intelektine ir pramonine nuosavybe, gauta iš minėto turinio, ZITICITY suteikiama neatlygintinai ir maksimaliai įstatymų leidžiamu mastu.

17.1 Straipsnių negaliojimas

Jei bet kuris iš šiose Bendrosiose sąlygose esančių straipsnių laikomas negaliojančiu, jis laikomas neveiksmingu. Toks pripažinimas negaliojančiu neturi jokios įtakos likusiai Sutarties daliai, kuri ir toliau bus taikoma Šalims ir bus privaloma.

18. Taikytina teisė

ZITICITY ir Vartotojų santykiai turi būti reglamentuojami ir aiškinami pagal Bendrąsias sąlygas, jų interpretavimą, galiojimą ir vykdymą pagal Lietuvos įstatymus. Bet koks ginčas, kylantis iš šių Bendrųjų naudojimosi sąlygų ar susijusių su jomis, priklauso Lietuvos teismų jurisdikcijai.

19. Neteisminis ginčų sprendimas

Remiantis ES reglamento 524/2013 14 straipsnyje įtvirtinta nuostata, "ZITICITY" informuoja visas suinteresuotas šalis, kad Europos Komisija sukūrė platformą ginčams dėl neteisminio sprendimo, susijusių su sutartinėmis prievolėmis, atsirandančiomis dėl pardavimo sutarčių ir paslaugų teikimo tarp vartotojų, gyvenančių Europos Sąjungoje ir ten veikiančių prekybininkų. Klientas gali naudotis šia platforma per šią nuorodą: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Logo