Privatumo ir duomenų apsaugos politika

Pagal dabartinį asmens duomenų apsaugos įstatymą, UAB „Miesto Logistika“, toliau ZITICITY, informuoja Vartotojus apie Privatumo ir duomenų apsaugos politiką, kurią ji taiko tvarkydama asmens duomenis, kuriuos Vartotojas savanoriškai suteikia naudodamasis https://ziticity.com interneto svetaine ir atitinkama ZITICITY mobiliąja programėle.

Pateikdamas ZITICITY savo asmeninę informaciją elektroninėmis formomis bendrovės interneto svetainėje ar programėlėje, Vartotojas aiškiai suteikia sutikimą ZITICITY tvarkyti šiuos duomenis pagal šioje Privatumo ir duomenų apsaugos politikoje išdėstytas sąlygas ir toliau nurodytais tikslais.

Prieš registruodamasis į ZITICITY, Vartotojas turėtų perskaityti šią Privatumo ir duomenų apsaugos politiką. Spustelėdamas mygtuką “Noriu išbandyti!”, Vartotojas skelbia, kad jis susipažino ir sutinka su šia Privatumo ir duomenų apsaugos politika.

Registruodamasis, Vartotojas turės pateikti tam tikrą informaciją, kad galėtų susikurti savo paskyrą. Vartotojas turės pateikti: vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kredito kortelės duomenis. Gavus Vartotojo sutikimą, ZITICITY renka duomenis susijusius su jų buvimo vieta, įskaitant jų geografinę padėtį realiuoju laiku per Vartotojo kompiuterį ar mobilųjį įrenginį.

Baigę registraciją, visi Vartotojai gali pasiekti savo profilį ir redaguoti informaciją pagal poreikius. Taip pat, Vartotojas prisijungti prie platformos gali naudodamasis ir savo Facebook paskyra.

Vartotojas sutinka įvesti teisingą ir tikslią informaciją. Vartotojas yra vienintelis atsakingas už bet kokią žalą, kurią ZITICITY ar trečiosios šalys gali patirti dėl pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo, tinkamumo ar autentiškumo trūkumo.

ZITICITY surinkta informacija naudojama tik tais tikslais, kurie nurodyti Bendrosiose sutarties sąlygose ir naudojimosi taisyklėse.

Kas atsakingas už Vartotojų duomenis?

Visa asmens informacija, kurią pateikia arba surenka https://ziticity.com ir atitinkama mobilioji aplikacija, bus tvarkoma UAB „Miesto Logistika“. Bendrovės buveinė: S. Stanevičiaus g. 96A-46, LT-07103, Vilnius, Lietuva.

Atsakomybė už asmens duomenų tvarkymą

 • Bendrovė: UAB „Miesto Logistika“, Registracijos ID: S. Stanevičiaus g. 96A-46, LT-07103, Vilnius
 • Adresas: S. Stanevičiaus g. 96A-46, LT-07103, Vilnius, Lietuva
 • Telefonas: +370 695 05823
 • El. paštas: hello@ziticity.com

Koks yra duomenų tvarkymo teisėtumas?

Vartotojų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Vartotojo registravimo vykdymas ZITICITY platformoje.

Kokią asmeninę informaciją apie Vartotojus naudoja ZITICITY?

ZITICITY platformą (internetinė svetainė ir dvi mobiliosios aplikacijos) naudoja tiek vartotojai, tiek tiekėjai. Tiekėjų grupę sudaro nepriklausomi profesionalai (Ziteriai), kurie bendradarbiauja su ZITICITY ir parduotuvėmis, su kuriomis ZITICITY gali turėti komercinį susitarimą (Partneriai). Žemiau pateikiama informacija, kurią gauna ZITICITY:

 1. Informacija, kurią Vartotojas tiesiogiai teikia ZITICITY
  ZITICITY renka ir saugo tam tikrą informaciją, kurią Vartotojas įveda ZITICITY platformoje arba perduoda ZITICITY bet kokiu kitu būdu:
  • Registracijos duomenys: informacija, kurią Vartotojas suteikia ZITICITY, kuriant paskyrą ZITICITY platformoje. Tai yra vartotojo vardas ir el. pašto adresas.
  • Vartotojo profilio duomenys: informacija, kurią Vartotojas suteikia ZITICITY norėdamasis naudotis paslaugomis. Tai yra mobiliojo telefono numeris ir kreditinės kortelės duomenys. Vartotojas gali bet kada matyti ir redaguoti savo profilio asmeninius duomenis.
  • Vartotojo paskyros duomenys: Vartotojo pateiktų užsakymų istorija, taip pat įvertinimai ir/ar komentarai, kuriuos Vartotojas pateikia apie jo užsakymus.
  • Papildoma informacija, kuria Vartotojas nori pasidalinti: informacija, kurią Vartotojas teikia ZITICITY kitais tikslais. Pavyzdžiui, atsiskaitymo adresas, jei Vartotojas prašo gauti sąskaitas faktūras.
 2. Informacija, kurią Vartotojas netiesiogiai teikia ZITICITY
  • Naudojimosi duomenys: ZITICITY renka naudojimo duomenis apie Vartotoją, kai jis sąveikauja su ZITICITY paslaugomis.
  • Aplikacijos ir įrenginio duomenys: ZITICITY renka duomenis iš įrenginio ir aplikacijos, kurią Vartotojas naudoja norėdamas naudotis ZITICITY paslaugomis. Šie duomenys yra:
   • IP adresas, kurį Vartotojas naudoja prisijungdamas prie interneto su savo kompiuteriu arba mobiliuoju telefonu.
   • Informacija apie Vartotojo kompiuterį ar mobilųjį įrenginį, pvz. Interneto ryšis, naršyklės tipas, operacinė sistema, įrenginio tipas.
   • Informacija apie URL paspaudimų srautą, įskaitant datą ir laiką.
   • Informacija apie Vartotojo slapukų numerį, žr. slapukų politiką.
   • Informacija apie naršymo istorija ir vartotojo nuostatas.
  • Šaltinio duomenys: jei Vartotojas apsilanko ZITICITY svetainėje iš išorinio šaltinio (pvz. nuorodos kitoje svetainėje ar el. laiške), ZITICITY įrašo informaciją apie šaltinį iš kurio Vartotojas buvo nukreiptas į ZITICITY.  
  • Duomenys gauti iš slapukų: ZITICITY naudoja savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad palengvinti Vartotojui naudojimasi platforma ir statistinėms analizėms (žr. Slapukų politiką).
  • Duomenys gauti iš trečiųjų šalių: ZITICITY gali rinkti Vartotojo asmeninę informaciją ar duomenis iš trečiųjų šalių, tik tuomet jeigu Vartotojas suteikia leidimą šioms trečiosioms šalims dalintis tokia informacija su ZITICITY. Pavyzdžiui, tuo atveju, jei Vartotojas sukuria paskyrą per Facebook, Facebook gali pateikti mums šio Vartotojo asmens duomenis, jei jis juos nurodęs savo Facebook profilyje (vardas, lytis, amžius, ir kt.)
  • Geolokacijos duomenys: Vartotojui leidus, ZITICITY renka duomenis, susijusius su jo vieta, įskaitant Vartotojo kompiuterio ar mobiliojo prietaiso geografinę vietą realiuoju laiku.

Kokią informaciją apie Tiekėjus naudoja ZITICITY?

 • Telefono būseną, įskaitant įrenginio telefono numerį, dabartinę korinio tinklo informaciją, bet kokių vykstančių skambučių būseną ir visų įtaiso įregistruotų telefonų abonementų sąrašą.
 • Prieigą prie telefono kameros fotografuojant apsipirkimo kvitą.

Kodėl ZITICITY renka informaciją apie Vartotojus?

 1. ZITICITY naudoja informaciją, kurią surenka iš Vartotojo, kad atliktų paslaugas, kurios buvo užsakomos per ZITICITY paskyrą, pagal Bendrosiose sąlygose numatytą mechanizmą.
 2. ZITICITY taip pat naudoja informaciją tirti ir analizuoti, kaip pagerinti teikiamas paslaugas.
 3. ZITICITY gali naudoti Vartotojo informaciją vidiniams tikslams, skirtiems užtikrinti, paslaugų saugumą ir veikimą (pvz. bandymų tikslams, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui ar sukčiavimui, ir trikčių šalinimui).
 4. ZITICITY atlieka statistines ir kitokias analizes iš surinktų duomenų tam, kad ištirti Vartotojų elgesį platformoje ir suprasti tendencijas kaip žmonės naudojasi paslauga.
 5. ZITICITY gali naudoti Vartotojo pateiktus asmeninius duomenis, kad pateiktų pranešimus elektroniniu paštu ir/arba SMS Vartotojui apie paslaugos teikimą. ZITICITY siunčia pranešimus į Vartotojo mobilųjį telefoną su informacija apie užsakymo būseną ir, kuomet jis įvykdomas, ZITICITY išsiunčia užsakymo santrauką / kvitą, įskaitant užsakymo kainą, į Vartotojo el. paštą. Registruodamasis platformoje, Vartotojas išreiškia sutikimą su šia Privatumo politika ir leidžia ZITICITY naudotis šiais komunikacijos kanalais.
 6. Su Vartotojo sutikimu, ZITICITY gali siųsti reklaminius pranešimus ir/arba pasiūlymus dėl paslaugų Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu. Kuomet ZITICITY Vartotojas nenori gauti tokios informacijos, jis gali bet kuriuo metu jų atsisakyti elektroniniame laiške ir ZITICITY nedelsdama nutrauks minėtos informacijos siuntimą.
 7. Kaip jau aprašyta, jei Vartotojas prie savo paskyros prijungia socialinės žiniasklaidos priemonės ar trečiosios šalies platformą, ZITICITY gali naudoti  informaciją, kurią Vartotojas pateikia per minėtus šaltinius, atsižvelgiant į juose numatytus privatumo nustatymus.
 8. ZITICITY paslaugos yra teikiamos Lietuvoje. Nepaisant to, ZITICITY Vartotojų duomenys yra saugomi Vokietijoje esančiuose serveriuose. ZITICITY užtikrina, kad šie serveriai atitinka galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir įsipareigojimus, numatytus šioje Privatumo politikoje.
 9. Kaip aprašyta kitame skirsnyje, Vartotojų duomenys nėra teikiami jokiai trečiajai šaliai, išskyrus (i) atvejus kuomet tai yra būtina norint suteikti Vartotojo pageidaujamą paslaugą (ii) kuomet ZITICITY gauna išreikštą Vartotojo sutikimą (iii) kuomet kompetetinga institucija reikalauja duomenų tam, kad įvykdytų savo pareigas (pvz. siekiant ištirti, užkirsti kelią neteisėtai veiklai arba imtis veiksmų dėl neteisėtos veiklos), arba (iv) jeigu įstatymas reikalauja kitaip.
 10. Jeigu ZITICITY nuosavybės teisė pasikeičia ir visi verslo aspektai yra įsigyjami trečiosios šalies, Vartotojai aiškiai sutinka, kad ZITICITY perduos Vartotojų informaciją naujam savininkui tam, kad ZITICITY galėtų ir toliau teikti prašomas paslaugas. ZITICITY teigia, kad jei įvyks minėta situacija, ji apie tai informuos Lietuvos Valstybės Duomenų Apsaugos Inspekciją.
 11. ZITICITY naudoja Vartotojų duomenis tik tikslais aprašytais dabartinėje privatumo politikoje ir naudojimo sąlygose.

Kiek laiko ZITICITY saugo duomenis?

Pateikti asmeniniai duomenis bus saugomi tol, kol Vartotojas neprašo jų naudojimo uždrausti per 24 mėnesius nuo jo paskutinės sąveikos su platforma.

Ar ZITICITY dalijasi gaunama informacija?

Kaip nurodyta ankstesniame skyriuje, ZITICITY surinkti asmens duomenis bus naudojami tik Bendrosiose naudojimosi sąlygose apibrėžtam tikslui pasiekti.

Siekiant užtikrinti teikiamą paslaugą, ZITICITY dalinsis tam tikrais Vartotojo asmeniniais duomenimis su:

 • Trečiųjų šalių paslaugų teikėjais: ZITICITY teikėjai, kurie vykdo užsakymus, siunčia paketus, ir/arba vykdo pristatymo paslaugas, turi prieigą prie asmeninės Vartotojų informacijos, kuri yra reikalinga jų funkcijoms atlikti, tačiau jie negalės jos naudoti kitais tikslais. Šie tiekėjai turi elgtis su asmenine informacija pagal šią privatumo politiką ir taikomus duomenų apsaugos įstatymus.
 • Paslaugų teikėjai, su kuriais ZITICITY turi komercinį susitarimą: per https://ziticity.com svetainę ar mobiliąją programėlę ZITICITY gali būti naudojamas tiesiogiai įsigyti prekių ir/arba paslaugų iš parduotuvių, turinčių susitarimą su ZITICITY. Tokiais atvejais, Vartotojo el. pašto adresu ir kita kontaktine informacija bus dalijimasi su parduotuvę vieninteliu tikslu – palengvinti sandorį.
 • Vartotojas taip pat gali gauti el. laiškus iš ZITICITY ir/arba parduotuvės, kad patvirtintų užsakymą, tvarkytų grąžinimą arba paprašytų Vartotojo nuomonės apie užsakymą. Parduotuvės niekada negaus arba negalės prašyti kredito kortelės informacijos, susijusios su ZITICITY Vartotojais. Visai informacijai, pateiktai parduotuvėms, nepriklausančioms ZITICITY partnerių tinklui, netaikoma konfidencialumo politika.
 • ZITICITY užtikrina, kad visi komerciniai ir techniniai partneriai, paslaugų teikėjai ir atitinkamos trečiosios šalys laikosi įsipareigojimų numatytų šioje privatumo politikoje ir galiojančiuose duomenų apsaugos teisės aktuose.
 • Teisėsaugos institucijos: ZITICITY gali atskleisti savo klientų asmeninę kontaktinę informaciją ir sąskaitos duomenis, kai manoma, kad informacijos atskleidimas yra būtinas norint laikytis įstatymų, įgyvendinti arba taikyti Bendrąsias naudojimosi sąlygas, arba apsaugoti ZITICITY, Vartotojų ar trečiųjų šalių  teises, nuosavybę ar saugumą.  Tai apima keitimąsi informacija su kitomis visuomenės organizacijomis, siekiant apsaugoti nuo sukčiavimo ir sumažinti kredito riziką.
 • ZITICITY gali dalytis informacija su teisėsaugos institucijomis ir/arba trečiosiomis šalimis dėl informacijos, susijusios su nusikalstama veikla ar įtariamos neteisėtos veiklos.
 • Su naudotojo sutikimu: be to, kas išdėstyta pirmiau, ZITICITY informuos Vartotoją, jei tam tikra informacija apie Vartotoją bus skleidžiama ZITICITY komerciniams partneriams ar trečiosioms šalims, kurių tikslas yra kitoks, nei nurodyta šiame dokumente (t.y. komerciniais tikslais). Informacija bus suteikta Vartotojui, siekiant suteikti jam galimybę valdyti informacijos dalį.

Nė vienas iš aukščiau paminėtų duomenų perdavimo būdų neįtraukia duomenų pardavimo, nuomos, dalijimosi ar kitokio pobūdžio asmeninės klientų informacijos atskleidimo komerciniais tikslais, kurie prieštarautų šioje privatumo politikoje prisiimtiems įsipareigojimams.

Kokia informacija gali naudotis Vartotojai?

ZITICITY suteikia Vartotojui prieiga prie daugybės informacijos apie jo paskyrą ir užsakymus adresu https://ziticity.com, kad jis galėtų matyti ir tam tikrais atvejais atnaujinti šią informaciją.

Visi Vartotojai gali pasiekti savo profilį, pridėti ar redaguoti informaciją, kurią jie laiko tinkama. Vartotojas gali naudotis platforma ir susikurti paskyrą per Facebook profilį. Vartotojo pateikta informacija ir duomenys turi būti nuolat prieinami jų Facebook paskyroje.

Kokias galimybes turi Vartotojai?

Vartotojas gali naudotis savo teise į prieigą, redagavimą, atšaukimą arba prieštaravimą. Šių teisių įgyvendinimas yra griežtai asmeniškas, todėl nukentėjusi šalis privalės patvirtinti savo tapatybę. Šių teisių įgyvendinimą turėtų atlikti duomenų savininkas, nurodydamas savo adresą ir pateikdamas savo nacionalinės tapatybės kortelės, paso ar kito tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, ZITICITY el. paštu: hello@ziticity.com.

Kaip nurodyta pirmiau, jei Vartotojas nori nebegauti el. laiškų iš ZITICITY, Vartotojas gali koreguoti savo prenumeratos parinktis el. laiške paspausdamas “Atšaukti prenumeratą” mygtuką.

Be to, Vartotojai gali apriboti ZITICITY prieigą prie jų geolokacijos duomenų. Dauguma mobiliųjų įrenginių suteikia savo vartotojams galimybę išjungti tokių duomenų tiekimo paslaugas. Labiausiai tikėtina, kad ši galimybė yra įrenginio konfigūravimo meniu. Jei Vartotojams kyla klausimų, kaip išjungti savo įrenginio geolokacijos duomenis, ZITICITY rekomenduoja Vartotojams susisiekti su gamintoju arba jų mobiliojo ryšio paslaugų tiekėju.

Kaip ZITICITY apsaugo asmeninius Vartotojų duomenis?

ZITICITY priėmė visas būtinas priemones, kad būtų užtikrintas reikiamas duomenų saugumo lygis, atsižvelgiant į asmens duomenų pobūdį ir jo tvarkymo aplinkybes, kad, kiek įmanoma ir kur tai leidžia dabartinės technologijos, būtų išvengta jų pakeitimo, praradimo ar neleistinos prieigos. Asmeninė informacija, pateikta ZITICITY, nebus perduota jokiai trečiajai šaliai be išankstinio minėtų duomenų savininko leidimo.

Kaip dėl slapukų?

Ši svetainė naudoja savo ir trečiosios šalies slapukus, kad užtikrinti lengvesni naršymą. Daugiau informacijos apie Slapukų politiką galima rasti čia.

Pranešimai ir pakeitimai

Kaip minėta anksčiau, visi Vartotojai gali pasinaudoti savo teisėmis susipažinti su jų asmens duomenimis, juos taisyti, atšaukti ar ginčyti. Vartotojai gali pasinaudoti šiomis teisėmis arba susisiekti su ZITICITY el. paštu: hello@ziticity.com ir paprašyti daugiau informacijos apie privatumo ir duomenų apsaugos politiką.

Kadangi ZITICITY verslas nuolat keičiasi, mūsų Privatumo politika, Slapukų politika ir Bendrosios naudojimosi sąlygos atitinkamai bus atnaujinama. Jei Vartotojai nenurodo kitaip, ZITICITY gali siusti Vartotojams pranešimus el. paštu, susijusius su svarbiais tų dokumentų pakeitimais. Nepaisant to, ZITICITY niekada reikšmingai nepakeis savo politikos ir saugumo praktikos, prieš tai negavus esamų klientų sutikimo.

Logo