Polityka prywatności

Na mocy obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, spółka UAB „Miesto Logistika“ (« ZITICITY » lub « Spółka »), informuje wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników strony internetowej ZITICITY ziticity.com (« Strona », « Strona internetowa »), zarejestrowanych w panelu handlowym ZITICITY (« Panel handlowy ») oraz w aplikacji Zitter (« Aplikacja »), dzięki którym każdy użytkownik może komunikować się i przekazywać ZITICITY dane osobowe dotyczące Polityki Prywatności i Ochrony Danych ZITICITY (« Polityka Prywatności », « Polityka »), czyli:

 1. niezależnych kurierów rejestrujących się za pośrednictwem ziticity.com, zainteresowanych świadczeniem usług dostawy towarów („Kurierzy”);
 2. sprzedających, dokonujących rejestracji na stronie ziticity.com, zainteresowanych zakupem usług dostawy towarów za pośrednictwem ZITICITY („Sprzedający”);
 3. użytkowników, zainteresowanych usługami ZITICITY i zwracających się o przesłanie oferty („Potencjalni sprzedający”).

Prosimy o zapoznanie się z poniższą Polityką Prywatności, która wyjaśnia, w jaki sposób Spółka wykorzystuje i chroni Państwa dane. Jesteśmy „administratorem danych” w odniesieniu do przekazywanych nam informacji.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do Strony internetowej i Aplikacji.

Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana lub uzupełniana przez Spółkę, w szczególności w celu dostosowania jej do ewentualnych zmian w ustawodawstwie, regulacjach, orzecznictwie lub rozwiązaniach technologicznych. W takim przypadku, na początku dokumentu zostanie podana data aktualizacji. O każdej takiej zmianie zostaną powiadomieni indywidualnie wszyscy zarejestrowani użytkownicy, niemniej jednak Spółka zachęca do regularnego przeglądania niniejszej Polityki w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami i uzyskania informacji o stosowanych procedurach ochrony danych osobowych i przysługujących prawach.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności: 2019-10-15

Dane kontaktowe

Wszystkie dane osobowe, które są dostarczane do lub za pośrednictwem Strony internetowej i/lub Aplikacji są gromadzone i będą przetwarzane przez spółkę UAB „Miesto Logistika“. Spółka ma swoją siedzibę pod adresem: S. Stanevičiaus g. 96A-46, LT-07103, Vilnius, Lithuania.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub ogólnie, sposobu przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt, poprzez:

Kiedy i jakie dane są gromadzone przez Spółkę

Dane są gromadzone:

2.1. Podczas przeglądania i korzystania ze Strony, Panelu handlowego, Aplikacji lub innych usług ZITICITY, pozyskiwane są informacje techniczne z Państwa urządzenia mobilnego lub komputera, takie jak

 • urządzenie i jego numer identyfikacyjny, IMEI urządzenia
 • kraj
 • adres IP
 • rodzaj i wersja przeglądarki
 • system operacyjny
 • dostawcy usług internetowych
 • identyfikator reklamowy urządzenia
 • identyfikator odwiedzającego
 • Informacje o użytkowaniu, takie jak:
 • czas spędzony na Stronie internetowej, Panelu handlowym lub Aplikacji
 • interakcja ze Stroną internetową, Panelem handlowym lub Aplikacją
 • adres URL strony internetowej, odwiedzonej przed i po wejściu na Stronę internetową lub Panel handlowy
 • data i czas korzystania ze Strony, Panelu handlowego lub Aplikacji.

2.2. Podczas rejestracji na Stronie internetowej jako Kurier gromadzone są następujące dane:

 • imię
 • nazwisko
 • adres email
 • numer telefonu
 • miejscowość
 • rodzaj transportu
 • znajomość języków
 • informacja o prowadzeniu działalności na własny rachunek i numer identyfikacyjny oraz inne informacje potwierdzające uprawnienia do pracy w danym kraju (jeżeli dotyczy)
 • numer rachunku bankowego
 • zdjęcie profilowe
 • zdjęcie z dowodu osobistego lub paszportu w celu weryfikacji tożsamości (oraz wszystkie dane, które są wskazane na dokumencie).

UWAGA! Dla kurierów we Francji: attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF, attestation de régularité fiscale, attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle (voir les CGU et la notice d’information relative à cette assurance).

2.3. Przy składaniu na Stronie internetowej zapytania ofertowego na Usługi, gromadzone są następujące dane:

 • imię
 • nazwisko
 • nazwa spółki
 • adres email
 • numer telefonu
 • miejscowość
 • szacunkowa liczba dostaw dziennie

2.4. Podczas rejestracji w Panelu handlowym, gromadzone są następujące dane:

 • imię
 • nazwisko
 • nazwa spółki
 • adres email
 • miejscowość
 • hasło
 • w celu korzystania z usługi, konieczne jest podanie danych rozliczeniowych, takich jak
 • nazwa podmiotu
 • adres rejestracyjny podmiotu
 • kod rejestracyjny
 • numer NIP
 • rodzaj karty kredytowej
 • wystawca karty kredytowej
 • data ważności
 • 4 ostatnie cyfry numeru karty

2.5. Przy zamawianiu dostawy (o ile obowiązujące Warunki lub odrębna umowa nie stanowią inaczej), gromadzone są następujące dane:

 • Miejsce odbioru i dane kontaktowe
 • Miejsce(-a) dostawy, osoba(-y) kontaktowa(-e) oraz dodatkowe informacje dotyczące adresu
 • Informacje o przesyłce
 • Wartość przesyłki
 • Kwota, którą odbiorca jest zobowiązany zapłacić za przesyłkę
 • Czas odbioru lub dostawy
 • Ponadto, faktury dotyczące złożonych przez Państwa zamówień są gromadzone i zapisywane

2.6. Podczas korzystania z Aplikacji, w celu świadczenia Usług, gromadzone są następujące dane:

 • Aktualna wersja aplikacji zainstalowanej na urządzeniu
 • Zaszyfrowane hasło (po zmianie)
 • Preferencje językowe
 • Podczas korzystania z Aplikacji w trybie online i udostępniania swojej osoby w celu otrzymywania zleceń lub podczas wykonywania zleceń, gromadzone są dane dotyczące bieżącej lokalizacji;
 • Faktury wystawiane w Państwa imieniu, z tytułu wykonanych na platformie ZITICITY zlecń, są generowane i przechowywane.

22.7. Podczas kontaktu lub przesyłania nam uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu, czatu w Aplikacji, Strony internetowej lub Panelu handlowego, gromadzone są dane przekazywane w celach informacyjnych i doskonalenia usług, natomiast my sporządzamy notatki związane z Państwa wiadomością. W przypadku kontaktu telefonicznego, rozmowa zostanie najprawdopodobniej zarejestrowana w celach szkoleniowych i poprawy jakości usług, oraz sporządzone zostaną stosowne notatki, chyba że nie zostanie wyrażona odpowiednia zgoda i rozmowa zostanie zakończona.

Spółka automatycznie, bez identyfikowaniadanej osoby, gromadzi pewne informacje o Państwa urządzeniach gdy odwiedzana jest Strona internetowa lub wykorzystywana Aplikacja. Odbywa się to za pomocą plików cookie. Polityka plików cookies została szczegółowo opisana pod linkiem https://ziticity.com/pl/polityka-cookie/

Podczas gromadzenia danych osobowych informujemy, że podanie niektórych z tych danych jest obowiązkowe lub opcjonalne. Dane obowiązkowe są niezbędne do świadczenia Usług. Dane nieobowiązkowe mogą być dobrowolnie podane bądź nie. Jednocześnie będziemy Państwa informować o możliwych konsekwencjach braku odpowiedzi.

3. Jak wykorzystujemy Państwa dane?

Spółka zobowiązuje się do przetwarzania Danych, wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem regulującym ochronę danych osobowych oraz tylko w celu świadczenia usług. Spółka wykorzystuje dane:

 • Na potrzeby procesu rejestracji jako Kurier ZITICITY
 • Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej ZITICITY, udostępnione informacje wykorzystamy do skontaktowania się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, co pozwoli na przeprowadzenie procesu rejestracji i uzyskanie statusu partnera kurierskiego ZITICITY. Taka komunikacja będzie miała na celu jedynie przesłanie wszelkich wymaganych informacji, które pozwolą na dołączenie do grona naszych partnerów. Chcąc zaprzestać otrzymywania od nas informacji oraz zakończyć proces rejestracji, należy skontaktować się z nami telefonicznie, za pośrednictwem czatu lub poczty elektronicznej bądź nacisnąć przycisk „zrezygnuj z subskrypcji” w przypadku poczty elektronicznej. (podstawa prawna: wykonanie umowy).
 • W celu zapewnienia dostępu do odpowiednich obszarów Strony internetowej (podstawa prawna: uzasadniony interes);
 • W celu przygotowania umowy o świadczenie przez Państwa usług na rzecz Spółki [dla Kuriera] (podstawa prawna: wykonanie umowy);
 • W celu świadczenia zamówionych przez Państwa usług, tj. przedstawienie oferty na realizację zamówienia [dla Sprzedającego] (podstawa prawna: wykonanie umowy);
 • W celu organizowania, uzgadniania i dbałości o zamówienia klientów, którym towar ma zostać dostarczony, a w szczególności (podstawa prawna: wykonanie umowy i uzasadniony interes):
 • utworzenia, utrzymania i zarządzania kontem w celu korzystania ze Strony internetowej lub Aplikacji (podstawa prawna: wykonanie umowy);
 • monitorowania dostaw towarów, oraz pomocy i komunikacji z klientami Spółki oraz ich klientami (użytkownikami końcowymi) i Kurierami w zakresie dostaw towarów (podstawa prawna: wykonanie umowy);
 • z chwilą przypisania dostawy do Kuriera, celem ujawnienie imienia i nazwiska, danych kontaktowych Kuriera Sprzedającemu; klient Sprzedającego - do którego towar ma zostać dostarczony - otrzymuje aktualną lokalizację, imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer telefonu Kuriera (podstawa prawna: wykonanie umowy);
 • podczas odbioru towaru przez Kuriera, celem ujawnienia Kurierowi miejsca odbioru towaru Sprzedającego, imienia i nazwiska, numeru telefonu osoby odbierającej towar; po wykonaniu zlecenia osoba, której wydano towar, będzie miała możliwość oceny Kuriera; imię i nazwisko oraz zdjęcie Kuriera będą widoczne dla tej osoby do 24 godzin po wykonaniu zlecenia (podstawa prawna: wykonanie umowy);
 • ujawnienia Kurierowi imienia i nazwiska, rodzaju zamawianego towaru, danych kontaktowych (numer telefonu, adres) osoby, do której towar ma zostać dostarczony; dane te są dostępne dla Kuriera przez cały czas realizacji zamówienia (podstawa prawna: wykonanie umowy);
 • zapewnienia technicznego i operacyjnego wsparcia aplikacyjnego w celu ułatwienia korzystania ze Strony internetowej i Aplikacji (podstawa prawna: wykonanie umowy);
 • przekazywania informacji dotyczących reklamacji, w szczególności roszczeń odszkodowawczych, wynikających z dostawy towarów (podstawa prawna: wykonanie umowy);
 • nawiązania kontaktu z osobą, której dane zostały podane za pośrednictwem strony internetowej w zakładce „Pozyskiwanie kontaktów do potencjalnych klientów” (podstawa prawna: uzasadniony interes);
 • Przygotowywania w imieniu Kuriera, faktur za zrealizowane usługi na rzecz ZITICITY oraz dokonywanie płatności na rzecz Kuriera po wykonaniu usługi (podstawa prawna: zgodność z obowiązkiem prawnym).

Państwa dane przetwarzane są również wówczas, gdy zachodzi ku temu ważny powód. Na przykład, w celu personalizacji naszych usług (przetwarzanie danych, które ułatwia i przyspiesza proces zamawiania).Poniżej podano takie cele, powołując się uzasadniony interes Spółki:

 • poprawa skuteczności i jakości usług, których klienci mogą od nas oczekiwać w przyszłości;
 • dostosowanie treści oferowanych przez nas, nasz catering lub partnerów reklamowych. Przykładowo, aby zaprezentować restauracje w Państwa okolicy lub aby upewnić się, że wyświetlają się wyłącznie najodpowiedniejsze reklamy, w oparciu o zdefiniowane przez nas cechy;
 • umożliwienie naszemu zespołowi wsparcia klienta udzielenia najskuteczniejszej pomocy w przypadku pytań lub reklamacji;
 • kontakt w celu zapoznania się z Państwa opiniami i uwagami na temat naszych usług oraz poinformowania o istotnych zmianach lub rozwoju naszej Strony internetowej lub naszych usług (poinformowania, że nasze usługi są proponowane w nowej strefie, jeśli zwrócili się Państwo o taką informację);
 • analiza aktywności na naszej Stronie internetowej w celu administrowania, wspierania, udoskonalania lub rozwijania działalności, z powodów statystycznych i analitycznych oraz aby pomóc nam w zapobieganiu oszustwom;
 • egzekwowanie wiążącej umowy oraz wszelkich innych umów, aby móc dochodzić swoich praw lub bronić się przed skargami oraz chronić prawa ZITICITY, restauracji partnerskich, kurierów lub innych podmiotów (w tym zapobieganie oszustwom):
 • Uwagi dotyczące naszej Strony internetowej i Usług możemy wykorzystywać na tej stronie oraz we wszelkich formach wsparcia marketingowego i reklamowego. W tym celu będziemy identyfikować Państwa wyłącznie na podstawie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, oraz
 • Jeśli zdecydowali się Państwo na otrzymywanie naszych automatycznych powiadomień za pośrednictwem aplikacji mobilnej, wówczas możemy wysyłać informacje o zamówionych usługach lub przekazywać wiadomości o świadczonych usługach i ofertach. Korzystając ze swojego urządzenia mobilnego, można w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas tego typu powiadomień, odpowiednio zmieniając ustawienia.

Kiedy powołujemy się na uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przeprowadzamy analizę „równoważenia interesów”, aby upewnić się, że proces przetwarzania jest konieczny i że nasze uzasadnione interesy nie przeważają nad Państwa podstawowymi prawami w tej kwestii. ochrona prywatności.

4. Jak długo ZITICITY przechowuje dane?

Dane osobowe przekazane Spółce oraz wskazane w powyższym punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności będą przechowywane tak długo, jak nie zostanie zgłoszone żądanie ich usunięcia oraz w każdym przypadku nie dłużej niż 24 miesiące od ostatniego kontaktu ze Stroną lub Aplikacją, jako zarejestrowany Kurier.

Po upływie wspomnianych okresów przechowywania, Dane zostaną zanonimizowane w celu uniemożliwienia „ponownej identyfikacji” tożsamości ich właściciela, w taki sposób, że dane te nie są już danymi osobowymi, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

W drodze wyjątku, dane mogą być przechowywane przez krótszy okres czasu i dotyczy to następujących danych:

 • dane dotyczące bieżącej lokalizacji: podczas realizacji zlecenia i wyłącznie do momentu jego zakończenia.

W drodze wyjątku, Dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu w archiwizacji pośredniej, w szczególności w zakresie, w jakim:

 • istnieje prawny lub ustawowy obowiązek przechowywania Danych przez określony czas;
 • Dane są źródłem istotnych informacji, w szczególności w przypadku sporów sądowych, co uzasadnia ich przechowywanie przez okresy określone w obowiązujących przepisach odnoszących się do okresów przedawnienia/wygaśnięcia praw (np. w sprawach cywilnych, handlowych, karnych, księgowych i podatkowych) lub do czasu zakończenia wszczętego postępowania.

5. Marketing bezpośredni

Jeśli wyrazili Państwo zgodę bądź istnieje uzasadniony powód (oraz jeśli dopuszcza to prawo), wykorzystamy Państwa dane w celu przedstawienia innych naszych produktów i usług, które mogą być interesujące. Będziemy się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub poprzez przekazanie wiadomości wewnętrznej za pośrednictwem Strony internetowej.

Można kontrolować swoje preferencje marketingowe w ustawieniach na Stronie lub kontaktując się z nami bezpośrednio.

6. Udostępnianie danych

Gromadzone dane będą przekazywane i przechowywane na naszych serwerach zlokalizowanych w UE. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były przekazywane innym podmiotom w sposób jak najbardziej przejrzysty i bezpieczny.

Państwa Dane są udostępniane następującym stronom:

 • Zewnętrzni dostawcy usług księgowych i płatniczych (dostawcy usług płatności internetowych i wykrywania oszustw): w celu świadczenia nam swoich usług. Przykładowo, gdy przetwarzają, na nasze zlecenie, informacje np. dotyczące płatności kartą kredytową, gdy świadczą dla Państwa usługi wsparcia lub gdy przeprowadzają w naszym imieniu kontrole pod kątem przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
 • Dostawcy usług informatycznych i oprogramowania (dostawcy usług w chmurze, oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami): celem przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych i analiz;
 • Klienci Spółki (Sprzedający): aby wiedzieli o tym, który Kurier realizuje dostawę do ich klienta i aby mogli rozwiązywać ewentualne problemy;
 • Klienci Sprzedających: aby wiedzieli, który Kurier dostarcza przesyłkę do ich klienta i aby mogli rozwiązywać ewentualne problemy;
 • Partnerzy działu obsługi klienta, którzy służą nam pomocą w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z naszymi usługami, oraz
 • partnerzy marketingowi i reklamowi: zapewniający wyświetlanie reklam bardziej dostosowanych do Państwa potrzeb oraz wysyłający w naszym imieniu komunikaty marketingowe.

Gdy będzie to niezbędne celem świadczenia usług, ZITICITY może udostępniać dane wewnątrz spółki i jej oddziałów.

Gdy Państwa dane są ujawniane podmiotom zewnętrznym, ZITICITY podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że są one przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Możemy również udostępniać informacje:

 • jeżeli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Państwa informacji w celu spełnienia (i/lub jeżeli tak jest naszym zdaniem) wymogów prawnych lub innych. Powyższe obejmuje wymianę danych z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i ich wykrywania;
 • w celu egzekwowania naszych warunków umownych z Państwem oraz wszelkich innych zasad lub umów;
 • w celu ochrony praw przedsiębiorstw, z którymi ZITICITY jest związana stosunkami umownymi (np. restauracje, sklepy itp.), innych Kurierów lub samej Spółki w celu zapobiegania działalności przestępczej lub innej niezgodnej z prawem, oraz
 • podmiotom zewnętrznym, których udział uznajemy za niezbędny do wykrywania lub zapobiegania przestępstwom, np. policji.

7. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

ZITICITY podjęła wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa, w oparciu o charakter danych osobowych i okoliczności ich przetwarzania, aby zapobiec, w miarę możliwości oraz o ile pozwala na to obecna technologia, ich zmianie, utracie, przetwarzaniu lub nieupoważnionemu dostępowi. Dane osobowe przekazane ZITICITY nie będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym bez uprzedniej zgody właściciela przedmiotowych danych.

Niemniej jednak, jeśli wybrano hasło, które umożliwia dostęp do określonych obszarów Strony, należy zadbać o poufność takiego hasła. Zalecamy, aby nie udostępniać nikomu swojego hasła.

Niestety, transmisja danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Podejmiemy wszelkie kroki, aby chronić Państwa dane, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa informacji, które Państwo do nas przesyłają, każda transmisja odbywa się na Państwa własne ryzyko. Po otrzymaniu Państwa danych, zobowiązujemy się do stosowania ścisłych procedur i zabezpieczeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich.

8. Jakimi możliwościami dysponują Użytkownicy?

Każdemu użytkownikowi Strony internetowej, Panelu handlowego oraz Aplikacji przysługuje szereg praw wynikających z przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych, w tym prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia skargi, cofnięcia zgód czy prawo sprzeciwu. Wykorzystanie tych praw ma charakter ściśle prywatny, dlatego od osoby zainteresowanej wymaga się potwierdzenia jej tożsamości. W celu skorzystania z powyższych praw właściciel danych powinien, podając swój adres oraz pozostałe informacje niezbędne do identyfikacji osoby, skontaktować się z ZITICITY drogą elektroniczną pod adresem hello@ziticity.com. W wyjątkowych przypadkach, gdy ZITICITY nie jest w stanie zidentyfikować osoby za pomocą żadnych innych środków, Spółka ma prawo zażądać okazania kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość właściciela danych.

Jeśli którakolwiek z powyższych informacji budzi wątpliwości lub jeżeli Kurier zamierza skorzystać z przysługujących mu praw, prosimy o kontakt pod adresem mailowym hello@ziticity.com.

Logo
spinner